Teknoloji – pandemi krizinde bir nimet

Devam eden salgın, insanların evlerinden çıkmasını çok zorlaştırdı. Alınacak koruma ve önlemlerin miktarı çok fazladır. Çoğu durumda, ekonomik, coğrafi ve diğer faktörlerin, sıradan insanların dışarı çıkmadan önce gerekli tüm önlemleri almasını çok zorlaştırdığı tespit edilmiştir. Tüm yaşamlar bir anda durma noktasına gelseydi, kitlesel nüfusun baskısı altında, ücretlilerin ve yoksul ailelere mensup insanların günlük yaşamlarını sürdürmeleri son derece zor olurdu.

Her şeyi akılda tutarak, dünya bir araya geldi ve bu kaotik durumda sabit bir adım atmak için işlemlerin ve işletmelerin çoğunu elektronik modlardan sürdürmeye karar verdi. Çalışma hayatımızdan eğitime, siyasetten sosyal hayatımıza kadar her şey artık elektronik ortama bağımlı hale geldi.

Teknoloji gerçekten de pandemi sonrası yaşamlarımızı benzersiz bir şekilde şekillendirdi. Daha önce pek kârlı olmayan iş sektörleri yeni yönler görüyor ve sayısız müşterinin bolca uğrak yeri olan sektörler artık büyük kayıplar yaşıyor.

Pandemi krizinde teknoloji bir nimet

Devam eden ekonomik kriz ne kadar ölümcül?

İş sektörlerinin uğradığı kayıpları sağlayan çeşitli ekonomik raporlar ve veriler hazırlanmıştır. Haziran 2020 Küresel Ekonomik Beklentiler, pandemi sonrası dönemin acil etkisini ve yakın vadeli görünümünü ve dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerinin karşılaşabileceği uzun vadeli hasarı ayrıntılarıyla anlatıyor. Küresel GSYİH’nın %5,2’si oranında bir daralma şimdiden kaydedildi.

Uzmanlar, ekonominin on yıllardır en derin küresel durgunlukla karşı karşıya olduğuna inanıyor. Ekonomistler, mevcut durgunluğu, en çok etkilenen işsizlik oranından kurtulmanın yaklaşık sekiz yıl sürdüğü Büyük Durgunluk’a benzetiyor. Başlangıçta, Mart ve Nisan aylarında kaydedilen işsizlik oranındaki keskin artışın geçici bir etki yaratacağı düşünüldü, ancak dünya çapında şirketlerin kapanmaya zorlanmasıyla krizin yakın zamanda sona ermeyeceği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 3,7 milyon kişinin kalıcı işlerini kaybettiğine inanılıyor. Bunun 2020’nin ikinci yarısında 6,2 milyon olacağı tahmin ediliyor. Oxford Bilgi Teknolojisi, kar amacı gütmeyen, devlete ait ve çiftlik şirketleri de dahil olmak üzere yaklaşık 32 milyon şirketten oluşan bir veri tabanını kaydeder. Bu yıl yaklaşık 4 milyon ABD işletmesinin kapanmasının beklendiğini belirledi. Kaydedilen rakam, Büyük Durgunluk dönemindekinden bile daha yüksek. Ekonominin önündeki temel sorun, hem Büyük Durgunluk hem de Büyük Buhran sırasında ekonomik kriz istatistiklerinin kısmen öngörülebilir olmasıdır.

Pandemi o kadar öngörülemezdi ki, işletmelerinin kapatılabileceğine dair en ufak bir fikri bile olmayan çoğu girişimci. Müthiş bir baskı altındalar. ABD Sayım Bürosu’ndan yapılan araştırma, işletme sahiplerinin yalnızca %38’inin sektörlerini geçici olarak kapatması gerektiğini ortaya koydu. Ancak bu veri %55’e ulaştı ve çoğu girişimcinin sektörlerinin ne zaman eski haline döneceği konusunda hiçbir fikri yok. Bu birimleri canlandırmak için çeşitli politikalar devreye alınmakta ve iş sektörlerine mali teşvikler yoluyla devlet desteği sağlanmaktadır.

  IMPS VS NEFT VS RTGS - Fark Nedir?

Hindistan’daki mali durum

John Hopkins Üniversitesi, Hindistan’ın pandemi sırasında dünyada en çok etkilenen 10. ülke haline geldiğini belirtti. Hindistan’ın yaşadığı ekonomik kayıplara gelince, kırmızı bölgelerdeki kayıplar yeşil bölgelerden farklıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Asya Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ile birlikte, Hindistan’ın karşı karşıya olduğu istihdam senaryosu ve ekonomik kriz hakkında veri topladı.

Ülkede 40.000 kadar genç COVID-19 salgını nedeniyle işini kaybederken, inşaat ve tarım işçileri de önemli iş kayıplarına katkıda bulundu. Bu kurumlar tarafından hazırlanan raporda, e-ticaret sektörleri için alternatif seçenekler kullanılmadığı ve sürücüler sağlanmadığı takdirde farklı bölgelerden 660 milyon kadar gencin işini kaybedebileceği belirtiliyor.

İstatistik Bakanlığı, Hindistan’ın büyümesinin 2020 mali yılının dördüncü çeyreğinde %3,1’e düştüğünü bildirdi. Pandemi sırasında GSYİH’nın azalmasına neden olan ana sebep, çok sayıda iş sektörünün kapanmasıdır.

CRYSIL, şimdiye kadar izlenen verilerin bunun Hindistan’ın bağımsızlıktan bu yana gördüğü en kötü durgunluk olacağını gösterdiğini duyurdu. Hindistan Devlet Bankası da mali yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde GSYİH’da %40’lık bir daralma olduğunu gösteren bir araştırma yaptı. İşsizlik Haziran ortasında %26’ya yükseldi ve 14 crore kadar insan şimdiden işini kaybederken, birkaç kişinin maaşı kesildi.

Ülke genelindeki hanelerin %45’inden fazlası aylık gelirlerinde düşüşe tanık oldu. Hindistan’ın iş sektörlerinin yaklaşık %53’ü kötü etkilendi. Hindistan Merkez Bankası, ülkenin mali sistemini güçlendirmek için 374.000 crore sağlanması da dahil olmak üzere çok sayıda önlem açıkladı.

Teknoloji, e-ticareti yönlendirmeye nasıl yardımcı oldu?

Dronlar

Teknolojinin en önemli tanıtımlarından ve uygulamalarından biri de drone’lar şeklinde yapılmıştır. Drone’lar günlük yaşamda vazgeçilmez bir rol oynadı. İşlevleri çok yönlüdür ve bu onu doğada benzersiz kılar. Hatta yapay zeka kategorisine giren drone’lar çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.

  • Teslimat hizmeti: Pandeminin stresli ortamında toplumumuzun yaşlı kesiminin günlük yiyecek alması imkansız hale geldi. Diğer kişilerle temasa geçmeleri de aynı derecede risklidir. Bu sorunu çözmek için insansız hava araçları, toplumun tüm kesimlerine gıda, ilaç ve diğer tüm temel ihtiyaçları ulaştırabilecek şekilde işlevsel hale getirildi. Gana’daki Zipline, acil tıbbi hizmetleri iyileştirmek için drone teknolojisine yatırım yaptı.
  • raporlamak: Gazetecilik, haber muhabirlerinin ve kameramanların farklı yerlere seyahat etmesini gerektirir. Aslında, haber kanallarının TRP’si, kapsamının ne kadar hızlı ve ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak çok önemlidir. Ancak yabancı yerlere ve özellikle virüse eğilimli bölgelere seyahat etmek, bu tür gazeteciler için son derece ölümcül olabilir. Bu nedenle dronlar verimli bir şekilde haber toplamak için dağıtılmaktadır.
  • Virüs izleyici: Bu kesinlikle teknoloji alanında yeni bir iz. Dragonfly Inc ve Güney Avustralya Üniversitesi, bir virüsün varlığını tespit edecek sensörlere sahip özel insansız hava araçları üretmek için iş birliği yapıyor. Henüz ticarileştirilmemiş olsa da uzmanlar, bunların bu virüsün ne kadar yaygın olduğunun izlenmesine yardımcı olacağına inanıyor.
  Hindistan'da e-ticareti korumaya yönelik mevzuat ve çareler

dijitalleştirme

20. yüzyıldan bu yana endüstrilerin dijitalleşmesi ve dijital dönüşümü son derece önemli bir rol oynadı. Küçük işletmelerden yazlık endüstrilere ve yerel endüstrilere kadar çok sayıda işletme, büyük şirketler ve devlet kurumları ve çok uluslu şirketler, kendi işlerini tanıtmak için bir dijital platform başlattı. Bu, yalnızca bir dizi müşteri ve çok sayıda işlem süreci ve faaliyete izin vermekle kalmaz, aynı zamanda tüm bu şirket ve acentelerin ürettiği karları artırmaya da yardımcı olur.

  • Ticarette: Bu tekniğin bir sonucu olarak, belirli bir şirket daha fazla müşteriye ulaşabilir. Önceden, müşterilerin belirli bir ürünü satın almak için bir mağazanın kapısına gelmesi gerekiyordu. Reklam panoları ve afişler aracılığıyla mümkün kılındı. Dijitalleşme sayesinde, işletme sahipleri artık evlerini terk etmek zorunda kalmadan işletmelerini çevrimiçi olarak tanıtabilirler. Bunun birden fazla yönden yararlı olduğu kanıtlanmıştır. En faydalı faktör, dijital ticaret ve işlem biçimlerinin, belirli bir sektördeki üyelerin promosyon faaliyetlerinin istatistiklerini, reklamlara kaç kişinin ulaştığını ve işlerin nasıl iyileştirilebileceğine dair tüm analizleri anlamalarına yardımcı olmasıdır.
  • Sağlık sektöründe: Sağlık zenginliktir. Sağlık sektörleri her zaman önemli olmuştur. Pandemi sonrası önemi daha da arttı. Hasta sayısındaki artış hastanelerde yatak bulunmasını zorlaştırdı. Sağlık sektörlerinin dijitalleşme tekniği, yatak sayısını ve belirli bir yatağın fiyatını ve her hastanenin diğer detaylarını belirlemeyi kolaylaştırdığı için önemli olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, Hindistan’da sağlık sektöründe dijitalleşme yaygın olarak uygulanmamaktadır. Önümüzdeki günlerde tatbikat olması umulmaktadır.

Kamu ve hukuk sektöründe teknoloji

Hindistan’daki ve yurtdışındaki hukuk endüstrisinin, mahkemede şahsen dava açmak zorunda olan çok sayıda avukata tamamen bağımlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hakimlerin ayrıca bir davayı bizzat karara bağlaması gerekir. Benzer şekilde, kamu sektöründeki görevliler de ağırlıklı olarak kamu işlemleriyle ilgilenmektedir. Sonuç olarak, evden çalışma kavramı oldukça garip. Ancak pandemi durumu bazı şeyleri değiştirdi. Adli ve yarı adli davaların elektronik platformlar aracılığıyla karara bağlandığı çok sayıda dava olmuştur.

  Makine öğreniminde normalleştirme ile standart ölçeklendirme arasındaki fark nedir?

Öğretmek

Pandemi gerçekten de konu eğitim alanına geldiğinde ciddi sonuçlara yol açtı. Eğitim gelecek nesillere aktarılmazsa, geri çevrilemez kayıplara yol açacaktır. Dolayısıyla, mevcut nesli eğitmek söz konusu olduğunda hiçbir risk alınamaz. Bu nedenle öğretmenlerin kendi öğrencilerine kolayca ders verebilmeleri için çeşitli yazılımlar tarafından çevrimiçi modlar getirilmiştir. Öğrencilerin eğitim durumunu korumak için çevrimiçi derslerden web seminerlerine kadar her kategoride teknik uygulanmıştır.

e-ticaret

Pandemi sürecinde e-ticaret büyük bir ivme kazandı. Farklı endüstriler, çok sayıdaki müşterilerini yönetmek için birkaç ek web sitesi ve alternatif dağıtım sistemleri başlatmak zorunda kaldı. Aslında, bu pandemi durumunda en yüksek karı e-marketler yaptı. Yılın ilk yarısında tekstil pazarı bir kayıp yaşasa da çok sayıda inline platform ile ritmini yeniden kazanıyor.

Yapay zeka

2. yüzyılın ikinci yarısından beri AI’nın icadı, çok çeşitli yararları için şimdiden manşetlere taşınmıştı. Pandemi sonrasında yapay zekanın ihtiyaç ve yararı, sektörler genelinde bir nimet olduğunu kanıtladı. Bilim ve teknolojideki AI, bilim adamlarının ve tıp uzmanlarının en ileri araştırmaları yürütmesine yardımcı oldu. Koronavirüs ile ilgili araştırma çalışmaları artık Pubmed, Scopus ve Google Scholar gibi veritabanları sayesinde hız kazandı. Yapay zekanın yeni bir kategorisi olan süper bilgisayar, araştırma faaliyetlerini bağımsız olarak yürütebilir. Bu araştırma sadece virüsün yapısıyla değil, aynı zamanda virüsün varlığını başarıyla yok edebilen farklı kimyasal türleri ile de ilgileniyor.

Teknoloji, toplumdaki uygulamalarından bu yana bir nimet haline geldi. Ancak bu dünyadaki her unsurun avantajları olduğu ve aynı zamanda teknolojiyi yasakladığı gibi, kötüye kullanım zararlı olabilir. Hindistan nüfusunun %50’sinden fazlası yoksulluk sınırının altında. Bu nedenle, iyi gıdayı karşılayamayan bir grup insan, kesinlikle ağ bağlantılı sistemleri kullanamaz. Pandemi en çok bu insanları vurdu. STK’lar ve devlet kuruluşları bir araya geldiğinde, ülkenin her sektörü teknolojiyi başarılı ve verimli bir şekilde kullanabilecektir.