Eğitim teknolojisi ve 5 bileşeni

Bu dijital, bilimsel ve teknolojik dünya çağında, yaşamlarımız hem profesyonel hem de kişisel olarak günlük meselelerle uğraşırken ve bunları ele alırken tamamen teknolojiden ve onun bileşenlerinden etkileniyor. Aynı şey eğitim alanında da geçerlidir ve teknoloji kesinlikle öğrenmeyi daha kapsamlı ve uygun hale getirmeye yardımcı olur.

Eğitim teknolojisinin bileşenlerini bilmek ve anlamak için öncelikle eğitim, teknoloji ve eğitim teknolojisi ile ne demek istediğimizi ve günümüzün dijital dünyasında anlam ve önemini anlamalıyız.

Eğitim teknolojisinin anlamı

Eğitim, çeşitli öğretim yöntemleri ve stratejileri aracılığıyla bir çocuğun zihnini donatmayı ve zenginleştirmeyi ve onu dünyayla yüzleşmeye hazırlamayı içerir. Eskiden çok geleneksel bir öğretim yöntemi izlenirdi. Ancak zaman geçtikçe birçok teknolojik ilerleme kaydedildi ve artık bu teknolojik dünyaya girdiğimize göre, eğitimi yaygınlaştırmanın geleneksel yöntemi neredeyse bulunamıyor ve öğrenmeyi etkili kılmak için çeşitli teknolojik yöntemler benimsendi.

Yani aslında eğitim teknolojisi bir bilim, bilimsel yöntemleri içerir ve teknikler ve donanım ve yazılım kullanımı başarmak Eğitim hedefleri. Uno Cygnaeus, eğitim teknolojisinin babası olarak kabul edilir. Bu nedenle, teknoloji esas olarak öğretme ve öğrenme sürecini geliştirmek için hem bir araç hem de bir ortam olarak kullanılmaktadır.

Eğitim teknolojisi ve beş bileşeni min

Eğitim teknolojisinin beş bileşeni

Eğitim teknolojisi sadece bir terim değil, beş ana bileşenden oluşan bir alandır. Onları keşfedelim.

1. Ekipman

Eğitim teknolojisinde, donanım bileşenleri arasında mekanik ekipman, malzemeler ve elektronik cihazlar bulunur. Dolayısıyla öğrenme sürecinde kullanılan tüm fiziksel materyaller bu şemsiyenin altına girmekte ve özünde çağımızda teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesinin bir yan ürünüdür.

bu eğitim teknolojisinin donanım bileşeni projektörler, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, televizyon ve filmler gibi elektronik cihazları içerir.

Slaytlar, grafikler, çizelgeler ve haritalar büyütülmüş olarak görüntülenebildiğinden projektörler konunun daha iyi anlaşılmasına çok yardımcı olur ve bu, konunun daha net bir şekilde daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

  Yaklaşan GoPro Hero 10 Black'ten neler bekleyebiliriz?

Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar, girdi vermek ve ilgili çıktıları almak için kullanılan en temel elektronik cihazlardır. Okulda, üniversitede, enstitülerde veya eğitim merkezlerinde tüm öğrenciler için en çok ihtiyaç duyulan elektronik cihazdır.

Televizyon ve sinema da öğrenenin hem işitsel hem de görsel duyusunu harekete geçiren ve böylece öğrenmenin daha etkili olmasını sağlayan teknoloji açısından zengin çeşitli eğitim programlarına sahiptir.

2. Yazılım

Bu, gerekli eğitimin çeşitli alanlarından bilimsel ve sistematik bir araştırma uygulamasını içerir. Basit bir dille, öğrenme sürecinde kullanılan ve donanım yoluyla aktarılan tüm ilkeleri, metinleri, yönergeleri, programları ve video klipleri içerir.

Yazılım araçları öğrenme materyallerini, öğretim modellerini, öğretim stratejilerini, programlanmış yönergeleri ve değerlendirme araçlarını içerir. Yazılım teknolojisi, donanım cihazları geliştirmek için kullanılır.

3. Yöntemler ve uygulama

Uygun cihazların, tekniklerin ve araçların dahil edilmesi ve uygulanmasıyla bilgi aktarılır ve mikro öğretim, programlı öğrenme, kişisel öğretim sistemi, takım öğretimi ve kanıta dayalı öğrenme yöntemleri kullanılır.

Böylece, bu tekniklerin ve süreçlerin uygulanması biliş, hafıza ve duyuların uygulanmasını kolaylaştırır ve böylece daha iyi öğrenme sonuçlarıyla sonuçlanan gelişmiş eğitim uygulamalarına yol açar.

4. Personel ve yönetim

Eğitim teknolojisi kesinlikle insan gücü tarafından yönetilen. İnsan gücü olmadan, eğitim teknolojisinin uygulanması hiç mümkün değildir. Farklı alanlar ve alanlarda engin bilgiye sahip profesyoneller, tüm öğrenme sürecini hazırlamak, öğretmek ve yönetmek için bir araya gelirler.

5. Değerlendirme ve sürekli yenilik

Tüm sürecin işleyişini kontrol etmek ve analiz etmek için zaman zaman sürekli bir değerlendirme çok gereklidir. Öğrenme çıktıları, yalnızca yeni teknolojinin benimsenmesinde sürekli değerlendirme ve iyileştirme varsa anlamlı olabilir. Yeni cihazlar ve teknoloji ile sürekli keşif ve deneyler yapmak bir zorunluluktur. Öğrenme çıktılarının bir değerlendirmesi yapılmalı ve buna göre eksiklikler giderilmeli veya gerektiğinde metodolojide adım adım değişiklikler yapılmalıdır.

  Modern teknolojinin günlük hayatımızı etkilediği 20 yol

Çözüm

Eğitim teknolojisi gerçekten de eğitim alanını canlandırmaya büyük katkı yaptı. İlgili ve en yeni elektronik cihazları ve teknolojileri kullanarak, yalnızca sınıf yönetiminde değil, aynı zamanda öğrenme yönetim sisteminin yükseltilmesinde de yardımcı oldu. Öğretmenler ve öğrenciler arasında güçlü bir bağ ve işbirlikçi iletişim kurulmasında da önemli bir rol oynar.

Yine, sadece öğrencilerin öğrenmesini değerlendirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli sosyal medya aracılığıyla öğrenmelerini genişletir ve profesyonel bir öğrenme ağı kurmalarına da yardımcı olur. Öğretmenler mutlaka bu alanı çok ince ve detaylı bir şekilde araştırmalı ve öğrencilerine en uygun araç, gereç ve uygulamaları seçmelidir. Seçme yeteneğine ek olarak, bu uygulamaları öğretmenlik uygulamalarında maksimum düzeyde kullanabilmeleri ve ayrıca iyileştirme olanaklarını görmek için zaman zaman tüm süreci kendi kendilerine değerlendirebilmeleri ve değerlendirebilmeleri için yeterince yaratıcı ve becerikli olmaları gerekir.